KLACHTEN

Klachtenprocedure

Wij hebben de intentie om u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het zeer op prijs als u ons op de hoogte stelt van eventuele klachten over de behandeling of over de manier waarop u benaderd bent. U kunt in dat geval gebruik maken van ons klachtenformulier. Alleen dan kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Ons doel is de klacht naar tevredenheid op te lossen. Uitgangspunt hierbij is dat de klacht gegrond en redelijk is. Als u niet tevreden bent over de wijze waarop u bent behandeld, dan kent Mondzorg Lingewijk een heldere klachtenprocedure, waarmee wij voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

1. Praat met uw behandelaar

Alle werkzaamheden in de praktijk zijn geprotocolleerd zodat iedereen op dezelfde manier werkt en we zo de kwaliteit van zorg kunnen waarborgen. Wij zijn een Erkend Leerbedrijf en leiden regelmatig stagiaires op. Er wordt gewerkt met moderne tandheelkundige apparatuur waardoor wij snel en efficiënt kunnen werken.

2. Klacht indienen bij externe klachtencommissie

Indien u van mening bent dat wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben opgelost, kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke externe klachtencommissie van de ANT. U dient uw klacht dan schriftelijk te sturen aan de secretaris van de klachtenraad, deze klachtencommissie neemt uw klacht dan in behandeling. Klik hier voor de website van de klachtencommissie.

Uw nota: Tarieven NZA

    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google
    Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.